Inicio :::::

Modo sono

Sleep Mode

Modo sono

Giulia Vanzini
ani

Hypno, o home de area, intenta cumprir co seu deber nocturno de facer durmir á xente. Isto vese interrompido por un programador particularmente decidido que queda esperto para cumprir cunha entrega. Hypno emprega todos os seus esforzos para que o programador durma, sen éxito. Cando xa perdeu toda esperanza, lógrao dunha maneira inesperada.

Festivais e premios