Inicio :::::

Blue & Malone: Casos imposibles

Blue & Malone: Casos imposibles

Blue & Malone: Casos imposibles

Abraham López
fic, ani

Berta, unha moza xornalista esmagada polo estrés, visita o vello teatro no que traballaba a súa avoa a noite antes de que o derruben, pero non está abandonado de todo. Mortando Malone e Big Blue Cat, os seus vellos amigos imaxinarios, axudaranlle a resolver un caso imposible: recuperar as súas ganas de soñar.

Festivais e premios

Nesta sesión tamén poderás ver…

Taiwan, USA
4 min.
2020
Chow Wen Ju
España
6 min.
2019
Aline Romero
Francia
6 min.
2020
Dupriez Bastien
Spain
6 min.
2020
Belinda Bonan
Argentina
8 min.
2020
Paulina Muratore

Inicio :::::

Blue & Malone: Casos imposibles

Blue & Malone: Casos imposibles

Blue & Malone: Casos imposibles

Abraham López
fic, ani

Berta, unha moza xornalista esmagada polo estrés, visita o vello teatro no que traballaba a súa avoa a noite antes de que o derruben, pero non está abandonado de todo. Mortando Malone e Big Blue Cat, os seus vellos amigos imaxinarios, axudaranlle a resolver un caso imposible: recuperar as súas ganas de soñar.

Festivais e premios

Nesta sesión tamén poderás ver…

Taiwan, USA
4 min.
2020
Chow Wen Ju
España
6 min.
2019
Aline Romero
Francia
6 min.
2020
Dupriez Bastien
Spain
6 min.
2020
Belinda Bonan
Argentina
8 min.
2020
Paulina Muratore